Gerelateerde artikelen

  • Schoolagenda zelf maken altijd uniek Schoolagenda zelf maken altijd uniek
  • Middelbare school keuze tips Middelbare school keuze tips
  • Pesten stoppen door in actie te komen Pesten stoppen door in actie te komen
  • Middelbare school en ongezond eten Middelbare school en ongezond eten
moeders

Wiskunde oefeningen Havo en VWO leerlingen

hulp bij wiskunde havo en vwoWiskunde is een vast onderdeel van de vakken in het basis- en voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs bestaat het vooral uit tellen en rekenen. In het voortgezet onderwijs is er meer aandacht voor meetkunde, analyse, eenvoudige algebra, kansrekening en statistiek. In het algemeen blijft het wiskundeonderwijs beperkt tot het gebruik maken van toepassingen. Het geven van bewijzen is in het algemeen voorbehouden aan het hoogste onderwijsniveau.

Wiskunde oefenen voor Havo en VWO

Ieder jaar rond eind juni vinden de proefwerkweken in het voortgezet onderwijs plaats. Een stressvolle tijd voor veel scholieren. In een onderzoek naar proefwerkstress onder meer dan 10.000 scholieren is gebleken dat 47% van de scholieren voor het vak wiskunde het hardste leert om toch een voldoende te halen. De resultaten uit het onderzoek tonen aan dat wiskunde voor scholieren nog altijd problematisch is en met het tekort aan wiskundeleraren een zorgelijke constatering.

Om scholieren te ondersteunen bij het vak wiskunde biedt StudySteps hen een platform waar zij hun wiskundekennis kunnen bijspijkeren. StudySteps kan middelbare scholieren op verschillende manieren helpen om hun wiskunde prestaties te verbeteren. Zo heeft Noors onderzoek uitgewezen dat wiskunde leren een kwestie van oefenen is en benadrukten Amerikaanse wetenschappers recentelijk dat wiskundeangst voor een groot deel door de omgeving wordt veroorzaakt. Scholieren moeten geholpen worden om met het omgaan met deze angst, zodat hun onzekerheid de wiskundeprestaties niet in de weg staat. Dus leerlingen kunnen online wiskunde oefenen en krijgen daarbij ondersteuning van een coach waardoor hun vertrouwen groeit.

Dit online platform is ontwikkeld in samenwerking met wiskunde experts voor onderbouwleerlingen van havo en vwo. Hier kunnen zij na schooltijd, online en op een praktische en overzichtelijke manier stap voor stap wiskunde onder de knie krijgen. Naast tips en adviezen die bij het maken van opdrachten worden gegeven, staat ook een online wiskundecoach voor de leerling klaar om vragen aan te stellen via chat of videobellen.

onderzoek wiskunde stress