Gerelateerde artikelen

  • Mandala mozaiek ontwerpen en mozaieken Mandala mozaiek ontwerpen en mozaieken
  • Handleiding spiegel mozaieken Handleiding spiegel mozaieken
  • Kleedgeld voor jongeren, wat is wijsheid? Kleedgeld voor jongeren, wat is wijsheid?
  • Boeken kaften tips en werkuitleg van het kaften Boeken kaften tips en werkuitleg van het kaften
  • Verantwoorde levensstijl meegeven aan kinderen Verantwoorde levensstijl meegeven aan kinderen
  • Touwtelefoon maken met de kinderen Touwtelefoon maken met de kinderen
moeders

Weten ouders wat kinderen leren op school

http://choicewallpapers.net
http://choicewallpapers.net

Uit een onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse ouders onbekend zijn met wat kinderen leren op school. We zijn op de goede weg, maar voor veel Nederlandse ouders toch nog een verbeterpunt, want juist de samenwerking tussen ouders en leerkrachten is essentieel voor de leerprestatie van het kind.
Het onderzoek door online leerplatform Squla werd gedaan naar de visie op de onderwijsomgeving van 1.000 ouders van basisschoolleerlingen en 450 leerkrachten.

Squla.nl is een online oefenprogramma om thuis spelenderwijs te oefenen voor school. www.squla.nl

ouders en leerprestaties kinderenMeer dan tweederde van de ouders is over het algemeen tevreden over de juf of meester van hun kinderen. Leerkrachten zijn volgens de ouders goed in het overbrengen van de lesstof en het aanbieden van lessen op verschillende niveaus. Echter weet meer dan de helft (53%) van de ouders niet goed wát de leerkrachten hun kinderen precies moeten leren en hoe zij als ouders daarbij kunnen ondersteunen. Toch vinden ouders dat het zowel hun eigen verantwoordelijkheid als die van die leerkracht is om bekend te raken met de kerndoelen, gedefinieerd door het ministerie van OCW. Nauwe samenwerking en goede communicatie tussen leerkrachten en ouders wordt door beide onderzoeksgroepen als noodzakelijk gezien voor de educatieve ontwikkeling van het kind.

Thuisbegeleiding

Bijna de helft van de ouders (48%) ziet het actief stimuleren en begeleiden van hun kinderen met de lesstof als hun belangrijkste rol in de educatie. De helft van de ouders (48%) zegt hierin ook goed te zijn. Opvallend genoeg is dit volgens ruim de helft (52%) van de leerkrachten juist één van de belangrijkste verbeterpunten van ouders.

Plezier in leren

André Haardt, oprichter Squla: “Interessant is dat uit ons onderzoek naar voren komt dat ouders het als belangrijkste taak van de leerkracht zien om kinderen de lesstof te leren. Leerkrachten vinden het daarentegen juist belangrijk om het belang én plezier van leren over te brengen op kinderen. Squla biedt zowel aan ouders als kinderen een platform waarmee thuis op een leuke en interactieve manier met de lesstof kan worden geoefend. Kinderen hebben baat bij een goede combinatie van schoolonderwijs en thuisbegeleiding door ouders. Uiteraard is het daarvoor wel belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van wat er precies van hun kind wordt verwacht in de klas. Squla geeft ouders inzicht en zekerheid.”

Van voorlezen tot luizen kammen

Verder blijkt uit het onderzoek van Squla dat ouders goed weten wat hun kind op school meemaakt (43%). Naar eigen zeggen zouden ouders wel wat vaker actief kunnen zijn op school, bijvoorbeeld met voorlezen, uitstapjes begeleiden en luizen kammen.